Starina Novak

Kako je Turcima unekoliko bio olakšan posao posle smrti kneza Lazara, despota Stefana Lazarevića i drugih koji su na razne načine odolevali turskim napadima, tako je Mihaju i njegovim severnim susedima bilo lakše posle smrti sposobnog sultana Sulejmana Veličanstvenog 1596. godine. Vojvoda Mihaj te iste godine prelazi Dunav, a istovremeno se na noge dižu Srbi u današnjoj istočnoj Srbiji i Bugari sadašnje zapadne Bugarske. Arhivski zapisi u kojima je tačno zapisano koliko je hvati drva potrebno za vatru koja će pomračiti slavu glavnog aktera ovog rata, svedoče da je zapovednik hajduka i naoružanog stanovništva sa desne obale Dunava bio Stari ili Baba. Novak. Zapisi savremenika koje je obelodanio dr Nikola Gavrilović nedvosmisleno ukazuju da Novak nije hajdukovao sa Deli Radivojem, Radojicom i Grujicom već sa Mihajom Hrabrim i njihovim javnim evropskim prijateljima koji su za obojicu tajno pripremali smrt umesto priznanja i zaborav umesto slave. Baba Novak, koga su Turci ne bez razloga tako krstili, dočekuje saborca Mihaja, narodni pevač bi rekao pobratima, sa svojih 1000 hajduka i haramija i zatim sravnjuju sve pred sobom od Dunava do planine Balkan. Zatim nastavlja svoj pohod sve do Nikopolja. Ustaju i banatski Srbi, ali pošto je očekivana pomoć transilvanskog vojvode Batorija izostala moraju zbog straha od Turaka da se sele u daleku i mračnu Transil- vaniju i da postanu podanici gospodara koji obećanu pomoć nije uputio. No Mihaj i Baba Novak koji 1595. godine ima 65 godina, nisu znali da peščani sat koji meri vreme turske moći još nije istekao. Opunomoćenik novog turskog sultana Sinan-paša sakupio je vojsku koja je mogla da broji i do 300.000 ljudi. Rumuni i Mađari iz Erdelja jedva imaju 10.000, Baba Novak oko 1000 stalnih ratnika. Kampanja pape Klimenta dovedena je u pitanje. Batori ponovo izneverava . ne upušta se u susretanje takve mase turskih ratnika. U avgustu iste godine dobro obavešteni Novak pravi most od vezanih čamaca preko Dunava i beži u Vlašku. Mihaj ima više uspeha, ali tursku vojsku ne može da istera iz svoje zemlje. Iz krajeva koji su po znati po povampirenim grofovima i baronima . Moldavije dolaze najzad Batorijeve čete sa 300 talijanskih ratnika iz Toskane. Od straha da ove vojske ne pljačkaju srpsko i bugarsko stanovništvo Baba Novak se iz Vlaške vraća u proleće 1596. g. Na svom putu između Dunava i planine Balkan ne nalazi žive duše. Baba Novak, iz pesme opevani Starina Novak, ima neobičnu sudbinu. On gori između mnogih vatri od kojih je prva greh iz mladosti, druga kajanje što je napustio svoju veru i srpsku narodnost, a izgoreće od četvrte na koju kao zaslužni ratnik možda nije računao. No tog proleća 1596. g. on sravnjuje sa zemljom Vracu, dospeva čak do Oršave i Sofije idući tragom turske pokolebane vojske. Tursko roblje i stoku pre- bacuje u Rumuniju. Za otkup sina, žene i kćerke bogatog Mihajoglua uzima 500.000 dukata. Za sličan otkup dobija još 400.000 talira. Dok Mihaj i njegovi saveznici polako malaksavaju, Novaka prati ratna sreća. On sve više traži pomoć ujedinjene Evrope da zada konačan udarac turskoj imperiji. Mihaju dodijava Batori.Često se ne zna, ili bar to ne zna Mihaj, ko je od njih vazal a ko gospodar, ko je separatista a ko nije. Ipak uspeva da u Austriji sakupi 4.000 plaćenika . Srba, Rusa, Bugara, Arbanasa. Za komandanta je postavljen Novak. Ipak Turci sve jače ugrožavaju Mihaja. Novaku je lakše kad ratovanje krene naopako i kad se vojska razbeži, a on ostane sa svojim hajducima. Turci ponovo ulaze u Rumuniju. Mihaj priznaje vlast Austrije ali mu to neće pomoći. Novak sa 16.000 hajduka ide za njim. Godine 1599. Mihaj je odahnuo: smenjen je Sigismund Batori. Njegovo mesto zauzima Andrej Batori. Velika pometnja ili trik da bi Novak i Mihaj novim elanom napali Turke i izginuli za papu i Batorijeve. Andrej otvoreno radi o glavi Mihaju. Dogovara se čak i sa Turcima. Zašto su balkanski junaci u nemilosti Svete lige? Sa Srbima i Kozacima pod komandom Babe Novaka, Mihaj se sprema da udari na izdajnika Batorija. No Batorija napadaju mađarski separatisti u Erdelju pod zapovedništvom Sekelja. Najzaslužniji za ovu povest početkom XVII veka (izgleda da je početak svakog veka fatalan), Mihajev i Novakov savremenik, Samoškezi zapisuje da u pohodu protiv Batorija Baba Novak pljačka i ubija sve pred sobom kao da su Mađari i Moldavci Turci. Izgleda da je dobro što je Novak verovao u silu, ali nije dobro što istovremeno nije koristio politiku i diplomatiju. Da li je ova osveta nad saboterima konačne pobede nad Turcima još jedan njegov velivi greh? U oktobru iste godine sa svojih 20.000 ratnika Mihaj se sukobljava sa 15.000 erdeljskih separatista. S njim je i Novak i oni pobeđuju, a kardinal Batori beži. Mihaj trijumfuje i postaje poglavar svih rumuniskih kneževina. Ulazi i u Transilvaniju. Kako je sa Novakom pobeđivao Turke, pobediće i separatiste i njihove mađarske i austrijske pomoćnike. Novaka šalje u Moldaviju. On se tamo bori kao da je na Staroj plani- ni. San je gotovo ispunjen iako se ratna situacija iskomplikovala. Kako su priče o Novaku, Mihaju, Staroj planini, Rumuniji došle do narodnog pevača - guslara i do Bosne i Romanije? Zašto je Mihaj zaboravljen? Zaboravljeno je i veliko pobratimstvo - svi Novakovi pesnički pobratimi su daleko ispod njegovog ugleda. Istorijska istina je nadmašila provincijalnu maštu. Mihaj nije stigao da uživa plodove svoje pobede i pomoći prijatelja Novaka. Ima mnogo onih koji su spremni da pomognu erdeljskim Mađarima. Carski austrijski general đorđe Basta pridružuje se pobunjenicima. Basta ima najelitnije evropske jedinice: flamanske oklopnike i nemačku konjicu. Rat se nastavlja sa svim pojavama koje idu uz njega. Na račun pomoći svojim saveznicima u ratovima pro- tiv Turske, Austrija, koristeći njihovu malaksalost, uzima sve veći broj teritorija i taj njen metod priključenja bivših turskih oblasti i novoformiranih država biće presečen tri veka kasnije, u čemu će kao pojedinac bitnu ulogu imati upravo Nikola Pašić. Nije poznato da li je Baba Novak pomogao Mihaju da se odupre navali pobunjenika i četa pod komandom generala Baste. Zna se da je tražio od Novaka da izađe pred poljsku vojsku koja je takođe pošla na Mihaja. Ratni ciljevi Svete lige pragmatički su bili izmenjeni u korist teritorijalnog proširenja Austrije. Odsečen i usamljen Mihaj odlazi u Beč ne samo da moli da ga dojučerašnji prijatelji ne ubiju već da ubedi cara Rudolfa II da će Turci ponovo napasti obe zaraćene strane i neće poštedeti nikoga, niti će se pokolebati zbog poraza. Svako primirje traje do dolaska novih trupa iz Anadolije. Mihajevi i Novakovi dojučerašnji prijatelji računaju na umor i izolovanost balkanskih pobednika. Balkanske zemlje sa svojim izgubljenim državnim legitimitetom nemaju Svetu ligu. Njih vodi Sveti duh buduće i teško dostižne pravde. Javno je obelodanjeno da je Baba Novak završio svoju misiju. Teškom optužbom ošinut je i general Basta. Mihaj je još uvek u igri. Baba Novak i general Basta optužuju se za izdaju. Batori je u više navrata izdao Mihajeve ratne ciljeve u odnosu na Turke kao što je to činio i Basta i Andrej Batori, ali niko od njih nije unapred i tajno osuđen kao Baba Novak. Da bi se spasilo što se spasti može Mihaj savetuje Novaka da sa svojih 7.000 ratnika pristupi Basti. No bilo je već kasno. Tužilac Ištvan Čaki optužio je Novaka da je hteo da preda Turcima grad Lugoš. Novak je uhvaćen i okovan. Sigismund Batori je ponovo vojvoda Transilvanije. General Basta kome su neke eventualne simpatije prema Babi Novaku oproštene, ima motiva da se sa novim elanom upusti u odbranu već odbranjene Evrope. Letopisac Samoškezi opisao je, a za čitaoce u Timočkoj Krajini te opise izneo dr Nikola Gavrilović 1986, mladost Starine ili Babe Novaka da bi se u boljoj svetlosti razumela njegova smrt. Novak je, zapisao je Samoškezi, Srbin iz Poreča kod Smedereva. Ta činjenica je jedina veza Novakova sa Smederevom koju 25 je znao i narodni pevač. .Prokleta Jerina. i njeni surovi kuluci i nameti nisu mogli da oteraju Novaka u Bosnu jer je ona u Novakovo vreme već sto godina pokojna. Namete i prinudan rad sproveli su Turci u Novakovoj ranoj mladosti, a ne naši ljudi. Samo- škezi otkriva još jednu osobenost Novakog vremena. Kao i pustolovi (Srbi i Rumuni iz Ugarske) Branislav, Božidar, Radul, Rolendič i drugi koji su postali timarnici i spahije, a zatim se, ako nisu poginudi, poturčili i Novak je u svojoj mladosti postao subaša, a zatim je prešao u muslimansku veru. Kao i Balabanu, ubici turskog kadije, i Novaku nije ništa smetalo da se odmetne od svojih gospodara. Kada je kao hajduk uhvaćen za kaznu su mu povađeni svi zubi. Bio je mlad ali je zbog zuba prozvan Baba (Stari). I bez zuba je u ratničkoj efikasnosti bio sličan lavu. Pošto se vratio pravoslavnoj veri, on beži u Rumuniju, a ne na planinu Romaniju. Hajdukovao je dugo, a najviše se zadržavao na Staroj planini. Verodostojni su stihovi narodne pesme: .A na onoj na Staroj planini, onde bješe Starina Novače.... Baba Novak nije umro običnom smrću. Kažnjen je od svojih saveznika svirepije nego što se moglo očekivati od njegovih neprijatelja Turaka. Zajedno sa jednim rumunskim sveštenikom bio je najpre živ odran. Zatim je pečen na tihoj vatri uz neprestano osvežavanje vodom. Izdržao je, zapisao je Samoškezi, jedan i po sat. General Basta je naredio da mu se prekrate muke. To se dogodilo 3. februara 1601. godine. Kada se Mihaj sa pohoda vratio u Kluž, gde se ova inkvizitorska i moldavsko.erdeljska egzekucija odi- grala, naredio je da se na mestu gde je Novak izdahnuo pobije zastava. Građani Kluža platili su Mihaju 100.000 forinti za gubitak Novaka. General Basta naređuje da se i Mihaj uhvati i ubije što je i učinjeno 17. avgusta 1601. godine. Možda je od svih zala najgore stanje kada iz bilo kojih razloga ostavimo svoje potomstvo bez zapisa o zbivanjima čiji smo svedoci ili učesnici...

Odlomak iz knjige: NIKOLA PAŠIĆ U HODU ISTORIJE
Miodrag Dimitrijević

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži

Da bi videli zaštićene sadržaje morate se registrovati na naš forum.  Dobićete mogućnost čata, da odgovarate na teme, postavljate nove, koristite privatne poruke, glasate na anketama, te koristite razne dodatne funkcije koje su nedostupne gostima. Registracija traje samo minut, jednostavna je i potpuno besplatna.. Hvala na razumevanju!

Trenutno prisutni

Imamo 4 gostiju na mreži

Podeli na Facebook Podeli na Twitter Podeli na Linkedin Podeli na Myspace Podeli na Google